کانتر صندوق

کانتر صندوق

معرفی اجمالی کالا
کانتر صندوق

کانتر صندوق

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 90 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر75 کیلوگرم