کانتر سرد رویه مسطح کشو دار

کانتر سرد رویه مسطح کشو دار

معرفی اجمالی کالا
کانتر سرد رویه مسطح کشو دار

 کانتر سرد رویه مسطح کشو دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

180 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر230 کیلوگرم

فنی:

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

 

قدرت: 0.3 کیلو وات

ظرفیت: 490 لیتر

 کانتر سرد رویه مسطح کشو دار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

150 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر200 کیلوگرم

فنی:

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

 

قدرت: 0.3 کیلو وات

ظرفیت: 420 لیتر