کانتر سرد تشتکدار

کانتر سرد تشتکدار

معرفی اجمالی کالا
کانتر سرد تشتکدار

کانتر سرد تشتکدار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 150 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر200 کیلوگرم

فنی:

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

قدرت: 0.3 کیلو وات

ظرفیت: 310 لیتر

 

کانتر سرد تشتکدار

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 180 سانتی متر88 سانتی متر83 سانتی متر230 کیلوگرم

فنی:

درجه حرارت: 5+ / 2+ سانتی گراد

قدرت: 0.3 کیلو وات

ظرفیت: 410 لیتر