آب سرد کن

آب سرد کن

معرفی اجمالی کالا
آب سرد کن

آب سرد کن دو شیر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 65 سانتی متر52 سانتی متر152 سانتی متر95 کیلوگرم

فنی:

نوع: برقی

قدرت: 0.45 کیلو وات

 

آب سرد کن سه شیر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 97 سانتی متر52 سانتی متر152 سانتی متر150 کیلوگرم

فنی:

نوع: برقی

قدرت: 0.45 کیلو وات

 

آب سرد کن چهار شیر

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 130 سانتی متر52 سانتی متر152 سانتی متر190 کیلوگرم

فنی:

نوع: برقی

قدرت: 0.6 کیلو وات