یخچال فریزر رستورانی

یخچال فریزر رستورانی

معرفی اجمالی کالا
یخچال فریزر رستورانی

یخچال فریزر رستورانی

ابعاد:

طول

عرض

ارتفاع

وزن

 80 سانتی متر88 سانتی متر243 سانتی متر215 کیلوگرم

جنس:

دیواره داخلی ورق نگیر و دیواره های خارجی ورق بگیر

تمام استیل

تغییر جنس ورق داخلی و خارجی بنا بر سفارش مشتری

فنی:

موتور بالا