خورش باقلا سبز لبنانی

خورش باقلا سبز   loubyeh b’zeit همراه با زیتون نوعی خورشت مخصوص لبنانی هاست 

دراین نوع خورش مخصوص لبنانی، لوبیاهای درشت سبز و یا حتی باقالاهای با قلاف درآن ریخته می شود، از دیگر مواد تشکیل دهنده ی این خوراک خوشمزه گوجه فرنگی و پیازهای حلقه حلقه شده ی درشت است.برخی از دوست داران این غذای خوشمزه گیاه لوبیا را در گلدان می کارند و از همان لوبیاهای سبز تازه در خورش هایشان استفاده می کنند.