راه اندازی رستوران و مدیریت کارکنان | The Ultimate Guide To Restaurant Staff Management

راه اندازی رستوران و مدیریت کارکنان

The Ultimate Guide To Restaurant Staff Management

راه اندازی رستوران در صورتی موفق خواهد بود که مشتریان شما اوقات دلپذیری را در رستوران تجربه کنند. کارکنان شما کسانی هستند که این تجربه را رقم خواهند زد. آن ها امور رستوران را اجرا می کنند و به کسب و کار شما سود می رسانند. کارکنان ارزشمندترین دارایی شما هستند و به همین دلیل ضروری است که تیمی قوی در کنارتان داشته باشید تا رسیدن به اهداف را برای شما ممکن کنند.

سالن کار رستوران | راه اندازی رستوران

اهمیت مدیریت کارکنان همین است که به شما برای ایجاد، تخصیص دادن و بهینه کردن اقداماتی در جهت عملکرد روان رستوران، کمک می کند. مدیریت کارکنان عموما به سه جنبه زیر دسته بندی می شود:

 • ایجاد ساختار نیروی انسانی و استخدام کارکنان
 • به روز رسانی و آموزش پرسنل
 • مدیریت کارکنان از طریق برنامه ریزی کاری، کنترل عملکرد و اطمینان از رضایت مشتریان

در این مقاله به جزییات این سه مورد خواهیم پرداخت.

 

استراتژی های اساسی مدیریت کارکنان برای داشتن یک تیم عالی | Basic staff management strategies to creat a great team

پیدا کردن نیروی ماهر کار سختی است، اما سخت تر از آن حفظ نیروهای خوب است. تمام اطلاعاتی که برای داشتن یک تیم قوی نیاز دارید در این جا جمع آوری شده است.

1- استخدام نیرو | Staff Hiring

از آنجا که منابعی و هزینه ای که برای استخدام و آموزش نیروها استفاده می کنید قابل توجه است، استخدام نیروی مناسب از اولویت های شماست. برای آنکه مطمئن شوید پروسه استخدام کارکنان به درستی انجام می شود توجه به این نکات ضروری است:

الف) ایجاد ساختار نیروی انسانی | Creating a human resource structure

راه اندازی رستوران | ساختار نیروی انسانی

ساختار نیروی انسانی به شما کمک می کند تا موقعیت های شغلی مورد نیاز را بشناسید و به تعداد نفرات کافی و لازم استخدام کنید. بنابر نوع رستوران و سرویس پنج دسته نیرو نیاز دارید:

 • نیروهای مدیریت
 • نیروهای آشپزخانه
 • نیروهای سالن
 • مسئول نوشیدنی
 • نیروهای بیرون بر

ساختار نیروی انسانی کاملا به نوع و ابعاد رستوران بستگی دارد.

ب) مشخص کردن نیازمندی ها | Clarify requirements

قبل از اینکه آگهی استخدام منتشر کنید، لازم است کارکنان مورد نیازتان را دقیقا مشخص کنید. در عین حال که نیروهای اضافی باعث افزایش هزینه های نیروی کار خواهد شد، کمبود کارکنان هم تأثیر منفی روی عملکرد  خواهد داشت. در مورد نیروهای مورد نیاز و میزان حقوق پرداختی به آن ها با توجه به بودجه ای که دارید تصمیم بگیرید.

در مرحله بعد باید برای هریک از موقعیت هایی که در نظر گرفته اید باید شرح شغل و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت ایجاد کنید. از این طریق درخواست کنندگار کار می دانند چه انتظاراتی از آن ها وجود دارد و به شما در حذف درخواست های نامربوط کمک می کند.

ج) پیدا کردن افراد جویای کار | Finding the right staff

راه های مختلفی برای یافتن افراد مناسب کار وجود دارد. معمولا مشاوران راه اندازی رستوران  از افرادی که با آن ها سابقه همکاری دارند و مورد اعتماد هستند استفاده می کنند. همچنین می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

 • آگهی روزنامه
 • شبکه های اجتماعی
 • معرفی نامه ها
 • مراکز کاریابی
 • آگهی های آنلاین

حساس ترین موقعیت های شغلی مدیر رستوران و سرآشپز است. مدیر رستوران مناسب می تواند در استخدام سایر موقعیت های شغلی به شما کمک کند. سرآشپز نه تنها تأثیر مستقیمی روی منو و کیفیت غذا خواهد داشت، بلکه عملکرد کلی آشپزخانه را هم رهبری میکند. همچنین می توانند افراد مورد اعتماد خود را هم دعوت به همکاری کنند.

د) مصاحبه شغلی | Conduct a job interview

وقتی تعداد متقاضیان به حد مطلوبی رسید زمان مصاحبه است. در زمان مصاحبه توجه کنید که آیا فرد با اهداف شما همخوانی فکری دارد یا خیر؟ برای این شغل مناسب است؟

مصاحبه | راه اندازی رستوران

از آنجا که صنعت رستوران بر میزبانی و خدمات به مشتریان استوار است، باید به دنبال نیروهای ماهر باشید، به ویژه در مورد نیروهای سالن. در عین حال که شخصیت خوب، صبوری و ارتباطات خوب برای نیروهای سالن ضروری است، نیازمند افرادی با توانایی کار گروهی و رهبری در آشپزخانه هستید. لیستی از خصوصیاتی که برای شما مهم است تهیه کنید تا بتوانید بر اساس آن نفرات داوطلب را قضاوت کنید.

در مورد سوابق شغلی متقاضیان تحقیق کنید. با بررسی وظایف آن ها در شغل های قبلی هم از توانایی های آن ها مطمئن خواهید شد و هم متوجه می شوید که تا چه اندازه به شغلشان اهمیت می دهند.

ه) استخدام نیروهای پاره وقت | Part time staff hiring

استخدام نیروهای پاره وقت برای اوقات شلوغی و یا آخر هفته ها می تواند عامل مهمی در کنترل هزینه های نیروی کار باشد. بهترین روش استخدام نیروی پاره وقت استفاده از لیست کارکنان سال های قبل یا معرفی آشنایان است.

2- آموزش کارکنان | Staff Training

این غیرممکن است که رستورانی بتواند بدون نیروهای آموزش دیده که دقیقا بدانند باید چه کاری انجام دهند و آن کار را چگونه انجام دهند، به موفقیت برسد. یک برنامه مدون آموزش، مهارت و بهره وری کارکنان شما را افزایش می دهد و در نهایت به عملکرد رستوران شما کمک می کند.

الف) دفترچه آموزشی کارکنان | Creat a training manual

برای اطمینان از عملکرد صحیح کارکنان بعد از راه اندازی رستوران  حیاتی است که پیش از شروع دوره آموزشی دستورالعمل های اجرایی را در اختیار آنان قرار دهید. این دفترچه در بدو ورود هر نیروی جدید در اختیار وی قرار می گیرد و باید شامل قوانین انضباطی، پروسه های کاری، چگونگی انجام وظایفشان و سایر موارد فنی از این دست باشد.

آموزش پرسنل | راه اندازی رستوران

این دفترچه آموزشی نه تنها یک راهنما برای کارکنان خواهد بود، بلکه می تواند برای برنامه های توسعه و افزایش بهره وری در آینده محل رجوع باشد.

ب) به کارکنان جهت بدهید | Staff orienting program

این کار باعث می شود کارکنان با رستوران شما و ماهیت آن آشنا شوند و بدانند چه توقعی از آن ها وجود دارد. می توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • تشریفات و آدابی که پرسنل باید رعایت کنند.
 • اطلاعاتی در مورد تاریخچه رستوران و پایگاه مشتریان
 • اطلاعاتی در مورد منو
 • معرفی مختصری از برنامه آموزش

ج) آموزش و تقویت کارکنان | Training and empowering the staff

در برنامه آموزشی هر دو جنبه افزایش دانش و افزایش مهارت را در نظر بگیرید. صرفنظر از اینکه نیروی تازه استخدام شده چقدر تجربه دارد، باز هم نیازمند آموزش شیوه کاری رستوران شما هستند. آموزش باید مخصوص به وظایف هر شغل تعریف شود اما کلیه کارمندان باید از استانداردهای پروسه های کاری آگاهی داشته باشند.

برای افزایش بهره وری کارکنان آموزش ها باید در دو محور طرح ریزی شود:

 • دانش رستورانی: دستورالعمل های و موارد عمومی است که به صورت روزانه با آن ها مواجه هستند. شامل مواردی مانند منو، روش های پخت، نوع مهمان ها و مشتریان خاص، روز ها و ساعت های شلوغی و ....
 • دانش فنی: روش کاربرد و اطلاعاتی در مورد دستگاه ها و تکنولوژی هایی است که استفاده می کنید.

د) آموزش فراگیر | Cross-train the staff

ممکن است فکر کنید آموزش تمامی کارهای رستوران به همه کارکنان ممکن است آن ها را به سرباز همه همه کارها و فرمانده هیچکدام تبدیل کند، اما این تصور در مورد رستوران نیست. می توانید دانستنی های عمومی و ابتدایی بخش های مختلف را به همه کارکنان آموزش دهید تا بهره وری و انعطاف پذیری آن ها بیشتر شود و در مواقع ضروری بتوانند جای یکدیگر را پر کنند.

آموزش فراگیر | راه اندازی رستوران

همچنین این کار به کارکنان دیدی نسبت به وظایف سایرین می دهد که باعث رشد کار تیمی خواهد شد.

ه) دوره های آموزشی مداوم داشته باشید | Conduct regular training sessions

آموزش نباید هیچگاه متوقف شود. جلساتی را برای به روز رسانی و یادآوری آموزش های گذشته برگزار کنید. همواره بر کارکنان نظارت داشته باشید و مطمئن شوید آن چه را که به آنان آموخته شده به کار می بندند. دوره های آموزشی منظم این اطمینان را به وجود می آورند که کارکنان در مورد تغییراتی که در تجارت خود ایجاد کرده اید به روز باشند. بتوانند آیتم های جدید منو را معرفی کنند یا با تجهیزات رستوران خریداری شده کار کنند.

3- مدیریت کارکنان | Staff Management

زمانی که شما یک تیم هماهنگ دارید، مهم است که بهره وری آن ها را به حداکثر برسانید. با توجه به اصطکاک بالایی که در صنعت رستوران داری وجود دارد، مدیریت کارکنان و حفظ آن ها اهمیت ویژه ای دارد. مشاور راه اندازی رستوران این اطلاعات را در اختیار شما قرار خواهد داد که در اینجا به گزیده ای از آن ها اشاره خواهیم کرد:

مدیریت پرسنل | راه اندازی رستوران

الف) مدیریت بهینه شیفت ها | Conduct an efficent shift schedule

برنامه کاری غیر عادی برای کارکنان نتیجه ای جز خستگی بیش از حد و کاهش بهره وری نخواهد داشت. در تنظیم شیفت کارکنان به قانون کار پایبند باشید.

ب) کنترل عملکرد کارکنان | Supervise staff performance

کنترل عملکرد برای کمک کردن به تحلیل هزینه های نیروی کار و تشخیص نقاط قوت و ضعف کارکنان ضروری است. این آگاهی به بهبود و اصلاح روندهای آموزشی و همینطور پیشرفت شغلی کارکنان منجر خواهد شد و همینطور سیستم پاداش و جریمه را دقیق تر خواهد کرد.

ششاخص های کلیدی که باید آن ها را کنترل کنید شامل تعداد میزهایی که سرویس داده اند، آیتم های فروخته شده و حضور هستند.

ج) رضایت کارکنان | Ensure your staff is happy

جمله معروفی هست "نیروی کار راضی، نیروی کافی است". این جمله قطعا در مورد رستوران ها مصداق دارد. رستوران محیط کار پرفشاری است، ساعات کار طولانی و اتفاقات عجیب، در حالی که کارکنان به ویژه نیروهای سالن باید با مهمانداری و خوشرویی وظایفشان را انجام دهند.

عدم رضایت کارکنان به شدت در کارکرد آن ها بازتاب دارد و باعث آسیب جدی به کسب و کار شما خواهد شد. راه کارهایی برای اطمینان از رضایت کارکنان وجود دارد. ازجمله:

 • دستمزدها را به موقع پرداخت کنید.
 • پاداش و تشویق را فراموش نکنید.
 • شرایط و محیط کار مناسبی آماده کنید.
 • ابزار کار و مهارت کارکنان را تقویت کنید.
 • با کارکنان ارتباط برقرار کنید و بازخورد بگیرید.
 • سلسله مراتب کاری را به وضوح مشخص کنید.

 

کارکنان مانند ستون فقرات رستوران هستند. بدون اینکه تیم قوی در کنار خود داشته باشید که با جدیت برای موفقیت مجموعه تلاش کنند، رسیدن به پیشرفت برای شما غیر ممکن خواهد بود.