راه انداز رستوران چه کمکی می تواند به شما کند؟

راه انداز رستوران چه کمکی می تواند به شما کند؟

بعد از راه اندازی رستوران کار شما با راه انداز رستوران تمام نشده است. در تمام اوقاتی که رستوران شما فعال است کارشناسان ما می توانند رستوران شما را ارزیابی کنند و پیشنهاداتی برای بهبود جنبه های مختلف کار ارائه کنند. هدف این پیشنهادات در سه محور خلاصه می شود: بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و جذب بیشتر مشتریان. مرحله اول این کار جمع آوری اطلاعات است، جایی که راه انداز رستوران موقعیت فعلی شما، فرصت ها و تهدیدها را مشخص می کند. با استفاده از این اطلاعات و تجربه خودشان، آن ها استراتژی های محکمی طراحی می کنند که یا با رهبری خودشان یا با آموزش به کارمندان، شما را در اجرای آن ها کمک خواهند کرد.

راه انداز رستوران

راه انداز رستوران چه مشاوره هایی به مدیران می دهد؟

فعالیت های روزانه یک راه انداز رستوران به مشتریان آن ها و بخشی که نیاز به مشاوره دارد بستگی خواهد داشت، اما چند وظیفه اصلی زیر را شامل می شود:

استراتژی گسترش بازار

راه انداز رستوران در ابتدا درگیر تحقیقات بازار و مطالعه دقیق رفتار مشتریان می شود، رقبا را بررسی می کند و اطلاعات آماری جمع آوری می کند. این داده ها پیش زمینه مورد نیاز برای نوشتن طرح توسعه تجارت را فراهم می کنند که شامل گزارش های آماری تحلیلی، پیش بینی ها و توسعه محتوایی رستوران خواهد بود.

راه انداز رستوران صنعتی

پیشنهاد منو

بعد از توافق با صاحب رستوران در مورد برنامه پیشنهادی، راه اندازها به سراغ اصلاح منو می روند. در ارائه این اصلاحیه معیارهای مختلفی مانند قابل فروش بودن، راحتی معرفی و تبلیغ، هزینه تولید، اعتبار و کیفیت رستوران و قیمت محصول را در نظر می گیرند.

منوی رستوران

بهینه سازی مدیریت

وظیفه دیگر راه انداز رستوران بهبود پروسه های کاری و ارائه راه حل هایی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه هاست.  بخشی از این پروسه ارائه دورنمای فروش و سود خالص است که معمولا برای بازه یک ساله تهیه می شود و نقاط اصلی صرف بودجه را هم مشخص می کند. حتا ممکن است در مورد بازاریابی و شبکه های اجتماعی هم به شما کمک کنند و یا نرم افزار خاصی را پیشنهاد بدهند.

چیدمان آشپزخانه

یکی از اولویت های رستوران طراحی خوب آشپزخانه به شکلی است که منجر آماده سازی مناسب غذا شود. راه انداز رستوران چیدمان آشپزخانه را طراحی می کند، در انتخاب تجهیزات راهنمایی می کند و نیازهای سیستم آبرسانی، دفع فاضلاب و برق کشی را مرتفع می کند.

بهبود جذب نیروی کار و آموزش پرسنل

زمانی که استراتژی های کاری را تغییر می دهید ممکن است به نیروهای جدید نیاز پیدا کنید و یا لازم باشد نیروی کاری را تغییر دهید. اما آموزش نیروها بخش اجباری این فرآیند خواهد بود. راه انداز رستوران در تمامی مراحل استخدام از نوشتن شرح دقیق وظایف، مهارت های مورد نیاز و مصاحبه در کنار شما خواهند بود. در مقیاس بزرگتر آن ها می توانند فرهنگ کار و جو محیط رستوران را از طریق برنامه های آموزشی تغییر دهند.

راه انداز رستوران در تهران