درباره ما

نام شرکت: شایان سازه البرز (سهامی خاص)

شرکت شایان سازه البرز فعالیت خود را طی دو دهه با سابقه حرفه ای در زمینه تهیه و تولیدتجهیزات هتلی، رستورانی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و تالار ها پیش برده است و با هدف خدمت رسانی و رفع نیازداخل کشور فعالیت خود را گسترش داده و در این مسیر با تجربیات و افتخارات به دست آمده توانستهرضایت مشتریان خود را جلب نماید.

برخی از شرح وظایف و امورات خدمت رسانی:

  1. مشاوره اولیه در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی مشتریان.
  2. طراحی و ارائه نقشه های تاسیساتی اعم از بخش های آب، برق، گاز، کف شورها و شبکه آبرو و اگزوزفن ها بر اساسCRFوCFM
  3. آموزش کاهش زمان پخت، نحوه سرو و پذیرایی، جمع آوری و تفکیک.
  4. آموزش تخصصی کنترل کاست هزینه های داخلی به پرسنل در جهت چگونگی نگهداری ماشین آلاتو تجهیزات (نحوه شستشو و کنترل مصرف برق) و جلوگیری از مصرف بی رویه پرسنل خارج از منوی ارائهشده و کنترلدر مهمترین بخش مجموعه که تولید می باشد به جهت بازیافت پسماند یا ضایعات درتولید و قابلیت تبدیل آن به فروش یا سرو طبق استاندارد های بهداشتی و کنترل مدیریت بحران مجموعه های غذایی که به سمت بهروری می توان سوق داد.
  5. نحوه چگونگی اوزان خرید بر اساس نیاز های مجموعه نسبت به امکانات فروش.
  6. دستور تولید و آماده سازی مواد به جهت پخت و ارائه سرویس.
  7. نحوه چگونگی نگهداری مواد قبل و بعد از تولید.
  8. تعمیرات و بازسازی ماشین آلات یا دستگاه های مانده از قبل و به روز رسانی آن.